Reklam

Göcek Halk Meclisi basın açıklaması

Göcek Halk Meclisinden Göcek’i ve Göcek Koyları açıklaması “Değerli Göcek Dostları,Göcek Halk Meclisi olarak, Göcek’i ve Göcek koylarını korumak amacıyla, beldemizi, doğamızı, tarihimizi olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz bazı uygulamalarla ilgili başlattığımız yasal süreçlerle ilgili gelinen son durum hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz:

Göcek Halk Meclisi basın açıklaması
29 Aralık 2021 - 19:21
Göcek Halk Meclisinden  Göcek’i ve Göcek Koyları açıklaması “Değerli Göcek Dostları,Göcek Halk Meclisi olarak, Göcek’i ve Göcek koylarını korumak amacıyla, beldemizi, doğamızı, tarihimizi olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz bazı uygulamalarla ilgili başlattığımız yasal süreçlerle ilgili gelinen son durum hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz:
• Öncelikle Göcek Belediye İskele olarak bilinen tekne bağlama iskelelerinin MUÇEV şirketine verilmesi ile başlayan süreci kısaca özetlemek isteriz: yeni marina projesine ait imar planının askıya çıktığı Ağustos 2020 döneminde, pek çok duyarlı Göcek dostu, imar planı ile öngörülen değişikliklere dair itiraz dilekçelerini ilgili makama iletmiş fakat maalesef bu itirazlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmiş ve böylece imar planı kesinleşmiştir. Bunun üzerine Göcek sakinleri tarafından, Göcek Halk Meclisi önderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı, MUÇEV iskelesine ait imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştır. Mahkeme heyeti tarafından belirlenen Bilirkişi Heyeti, 25/08/2021 tarihinde proje sahasında keşifte bulunmuş ve incelemelerinin ardından tüm endişelerimizi dile getiren, hatta öngördüğümüzden çok daha fazla olumsuzluğu detaylarıyla açıkladıkları raporu paylaşmışlardır. Sözkonusu Bilirkişi Heyeti raporunun ardından, Muğla 3. İdare Mahkemesi yürütülmenin durdurulmasına karar vermiştir. Karar metninin sonuç bölümünde yer alan, mahkeme heyetine ait bazı önemli tespitleri sizlerle paylaşmak istiyoruz :
“ * ....plan değişikliğinin yapımında gerekli unsurlardan olan koruma-kollama dengesi gözetilmeden yapılmış olduğu...
* kentin kara yönünde yer alan mevcut kesimiyle nasıl entegre olacağına dair herhangi bir çözümleme getirmediği...
* imar planı değişikliği ile tanımlanan alanın kıyı boyunca devam eden kısmının tel örgülerle çevrilerek Göcek halkının (KAMUNUN) kıyı ile ilişkisinin kesilmiş olduğu...
* Kıyı alanlarının kamunun erişimine kapatılmasının Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmelik Hükümlerine ve kamu yararına aykırı olduğu...
* .....dolayısıyla, dava konusu plan değişikliği kararının sosyal ve altyapı hizmetlerini iyileştiren bir plan değişikliği değil, tam tersine kentin alt yapı sistemine yük bindirecek bir değişiklik getirmesi, Göcek kıyı alanının kamunun erişimine kapatmak suretiyle, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olması hususları dikkate alındığında ..... hukuka uygunluk bulunmamıştır.
*Diğer yandan, dava konusu plan değişikliklerinde yer alan hukuka aykırılıklar göz önüne alındığında, uygulamaya geçilmesi halinde ortaya çıkacak tahribatların sonradan ortadan kaldırılması mümkün olmayacağından, anılan plan değişikliklerinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabilecektir.”
Eylül ayı sonunda verilen yürütmeyi durduma kararına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı itiraz da, ilgili mahkeme tarafından Kasım ayında reddedilmiştir. Bir sonraki mahkeme tarihi 22 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir.
• Devam eden bir diğer dava ise; Göcek Kültür ve Turizm
  • yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan, “ İl Emniyet Müdürlüğü - Göcek Hudut Kapısı ve Gümrük iskelesi”ne ait imar planına dair yürütmenin durdurulması ve iptali için açılan davadır. Sözkonusu imar planı değişikliğinin Göcek’in tabii ve tarihi yapısına zarar vereceği, alt yapı sorunu oluşturacağı, kara ve deniz ekosisteminde geri dönülmez tahribatlar yaratacağı öngörülmektedir. Burada amaç, mevcut alanda deniz altında bulunan Kalimche arkeolojik kalıntılarının, deniz trafiğinden zarar göreceği ve Göcek içerisinde yaz sezonunda artan araç trafiğinin daha da artacağı endişesi ile sözkonusu ofisin daha uygun bir yere taşınmasını sağlamaktır.
Bilirkişi heyeti tarafından 06/08/2021 tarihinde yapılan incelemeler sonucu, bu konuda da, haklı talebimizi destekleyen bir rapor ortaya çıkmıştır. Sonrasında, Muğla 2. İdare Mahkemesi, “hukuka aykırıklıklar göz önüne alındığında uygulamaya geçilmesi halinde ortaya çıkacak doğal tahribatın sonradan ortadan kaldırılmasının mümkün olmayacağından, anılan planların uygulanması halinde telafisi güç zaralar doğabilecektir” şeklinde belirterek, Kasım ayında yürütülmenin durdurulmasna karar vermiştir.
Göcek’in ve Göcek halkının aleyhine pek çok unsur barındırdığı bilirkişi heyetlerinin raporlarında da detaylı olarak belirtilmiş bu iki imar planına dair yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle açtığımız bu davaların sonuna kadar takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Özellikle MUÇEV Marina ile ilgili Mahkeme heyetinin verdiği karar, kıyıları/koyları MUÇEV tarafından hukuksuzca işgal edilen tüm Muğla ve hatta diğer illerdeki benzer “projelerle” ilgili bir emsal oluşturması açısından çok önemlidir. Mahkemelerin vereceği nihai kararlar hakkında daha sonra açıklama yapılacaktır.
Her iki davada da davacı vekili olarak bizleri temsil eden sevgili dostumuz Av. Bora Sarıca’ya ve bu süreçte emeği geçen tüm Göcek dostlarına da çok değerli katkıları için gönülden teşekkür ediyoruz.
 
Bu haber 450 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Restoranların zam çıkmazı
Restoranların zam çıkmazı
Muğla'da 160 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
Muğla’da 160 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi